Mitt namn är Lars Helldin.

Jag är läkare och specialist i psykiatri, har arbetat på Näl och i NU-sjukvården sedan 1989.

Jag är docent i medicinsk psykologi vid Karlstads universitet.

Mitt specialområde är psykossjukdomar och främst schizofreni.

Läs mer i ttela.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2020-03-16 15:07
Citat ur artikeln:

Forskningen har lärt oss hur varierande situationen är för olika individer. Att alltid individualisera behandlingen utifrån individens unika förutsättningar. Att aldrig behandla någon som enbart en patient utan att alltid se hen som en individ med en sjukdom. Läkemedel är förutsättningen för bra behandling men läkemedel enbart är aldrig tillräckligt för ett gott behandlingsresultat. Då sjukdomen är komplex krävs gemensamma insatser från kommun, primärvård och specialistsjukvård.

Den väcker också frågor. Måste livslängden vara 20 år kortare? Varför tar vi inte vara på arbetsförmåga och varför lever många så isolerade?

Du har inte rätt att posta kommentarer