En studie har gjorts där friska personer fått amfetamin för att höja dopamin, men de fick ej psykos.

Det tyder på att dopaminfrisättningen är noga reglerad i prefrontala kortex så rätt mängd frisätts.

För personer med schizofreni och som aldrig fått antipsykotika var dopaminfrisättningen felaktig och därför blev det för mycket dopamin.

Prefrontala kortex är ett område i hjärnan, där språk, känslor och minne sammanstrålar.

Läs mer hos MedicalXpress.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2020-04-01 16:58
Dopaminfrisättningen är felaktig vid psykos för normalt finns skydd mot att för mycket dopamin frisätts. Kanske är det fel på presynaptiska dopaminreceptorernas funktion. Skulle gissa det. Men det borde vara enkelt att kolla.

Du har inte rätt att posta kommentarer