EEG och fMRI tyder på att schizofreni är kopplad till minskad synaptisk förstärkning (en förlust av nervexcitation), medan hallucinationer och andra symtom är associerade med en förlust av nervinhibering.

Dessa fynd stöder hypotesen att vid schizofreni kompenseras en primär minskad synaptisk förstärkning på pyramidceller genom interneuron-nedreglering.

Vidare föreslår de att psykotiska symptom, såsom hallucinationer, relaterar till denna sekundära nedreglering.

Läs mer hos BioTechniques.

Du har inte rätt att posta kommentarer