En metaanalys med 192 studier på 709 000 individer kom fram till detta:

Sjukdomsgrupp Topp ålder
Median ålder
Neuroutveckling 5.5 12
Ångest / rädsla 5.5 17
OCD 14.5 18
Ätstörning 15.5 18
Stress 15.5 30
Missbruk 19.5 25
Schizofreni / primär psykos 20.5 25
Förstämningssyndrom 20.5 31

Median = värdet för 50 % av individerna

Läs mer i The Mantal Elf.