Hög genetisk risk för en rad psykiska sjukdomar verkar påverka individers val av stads- eller landsbygdsliv, tyder ny forskning på.

Individer med en genetisk ökad risk att få schizofreni, bipolär, autism eller anorexia nervosa är betydligt mer benägna att flytta från landsbygd till en stad, medan de med hög genetisk risk för uppmärksamhetsbrist hyperaktivitetsstörning (ADHD) var mer benägna att göra det motsatta.

Läs mer hos Medscape.

Du har inte rätt att posta kommentarer