Tarmfloran och hjärnan kommunicerar genom nervsystemet, inflammatoriska och endokrina signalsubstanser samt metaboliter från tarmen.

Tarmflorans betydelse för vår psykiska hälsa har på senare år rönt stort forskningsintresse.

Det är dock fortfarande oklart hur tarmfloran skiljer sig mellan personer med psykiatriska diagnoser och friska kontrollpersoner.

Vi genomförde därför en systematisk översikt (enligt Prismas riktlinjer) av studier som jämför tarmfloran mellan personer med psykiatriska diagnoser och friska försökspersoner.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer