En högst ovanlig artikel publicerades nyligen i Medical Hypotheses, där diskuterar Jarl Flensmark människans skodon genom historien och kommer fram till slutsatsen att det möjligen skulle kunnas finnas ett samband mellan användningen av skor med klack och risken för schizofreni.

Han grundar sin hypotes på att förändringarna i klackens karaktär och utseende hos skodon som använts av människan genom tiderna är misstänkt väl korrelerad med förändringarna i förekomsten av schizofreni i samhället.

Han presenterar också en fysiologisk teori kring vad som skulle kunna ligga bakom ett sådant samband.

Läs mer på Science Direct.

Jarl Flensmark har kontaktat mig om sin artikel, därför postar jag den igen.

Kommentarer   
Geta
#1 Geta 2018-09-16 15:56
När man går med klackskor är risken störst att få hälseneinflammation.

Du har inte rätt att posta kommentarer