Det mest signifikanta fyndet var att avfyring sker med olika timing i förhållande till annan hjärnaktivitet när minnen hämtas.

Denna lilla skillnad i timing, kallad "fasförskjutning", har inte rapporterats hos människa tidigare.

Tillsammans förklarar dessa resultat hur hjärnan kan ”återuppleva” en händelse, men också hålla reda på om minnet är något nytt eller något som tidigare kodats.

"Hallucinationer och vanföreställningar hos personer med en psykossjukdom är faktiska minnen, bearbetade genom minnessystemet som "normala" minnen, även om de är skadade. Det skulle vara viktigt att förstå hur man använder denna "fasförskjutnings"-mekanism för att ändra dessa skadade minnen", sa Dr. Tamminga.

Läs mer hos UT Southwestern.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2021-12-08 19:40
Ja, 75 % av psykoserna är mardrömmar, men 25 % kan vara positiva typ viktigt uppdrag att rädda mänskligheten.
Geta
#2 Geta 2021-12-08 19:38
Vanföreställningarna vid psykos skiljer sig helt från minnen. Det är en skräckvärld som spelas upp som i den värsta thriller. Den som inte har varit med om detta ska inte uttala sig.
Admin1
#1 Admin1 2021-12-08 07:51
Jag tror inte på fasförskjutning vad gäller vanföreställningar utan jag tror att de ursprungligen är drömmar, som av någon anledning uppfattas som verklighet. Vid psykos är kognitionen nedsatt och då kan den kritiska förmågan vara kraftigt nedsatt och man inser inte att det är orimligt.

Du har inte rätt att posta kommentarer