Vid schizofreni är återfall ett återkommande inslag i sjukdomsprogression, vilket ofta resulterar i betydande negativa effekter för individen.

Även om en patients återfallshistoria (särskilt antalet tidigare skov) har identifierats som en stark riskfaktor för framtida återfall, har detta förhållande ännu inte noggrant kvantifierats.

Syftet med denna studie var att använda verkliga data från Sverige för att kvantifiera förhållandet mellan tid till återfall i schizofreni med en patients historia av tidigare skov.

Resultaten tyder på en trend med accelererande sjukdomsprogression vid schizofreni, där varje återfall predisponerar en individ till nästa återfall inom en kortare tidsperiod.

Dessa resultat betonar vikten av att tillhandahålla tidiga, effektiva och tolererbara behandlingar som bättre möter en patients individuella behov.

Läs mer hos BMC Psychiatry

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2021-12-24 15:30
Återfallen är väl vanligast i början av sjukdomen. Med åren sker en återhämtning med 1,4 % per år. Vid 40-50 års åldern brukar återfallen komma allt sällan, även om enstaka undantag finns. Jag tror vid behandlingsresistens där Clozapine inte ger effekt kan återfallen komma oftare.

Du har inte rätt att posta kommentarer