Forskare kan ha upptäckt viktiga ledtrådar för behandling av psykiska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom inom en nyligen utvecklad region av det så kallade "icke-kodande genomet", den del av DNA som ligger utanför kända gener, enligt en studie publicerad i Molecular Psychiatry.

"Genom att skanna igenom hela genomet har vi hittat regioner, som inte klassificeras som gener i traditionell mening, som skapar proteiner som verkar vara förknippade med schizofreni och bipolär sjukdom", säger Dr Sudhakaran Prabakaran. "Detta öppnar upp en enorm potential för nya läkemedel."

Läs mer i Medscape.

Du har inte rätt att posta kommentarer