Genom att omvandla vanliga celler hos en person med schizofreni till nervceller har dessa kunnat studeras levande utanför hjärnan.

Ett mönster av cellaktivitet observerades som korrelerade med graden av psykos.

Ett annat aktivitetsmönster upptäcktes som nästan helt förutspådde kognitiv försämring.

Dessa kliniska egenskaper - psykotiska symtom och kognitiva brister, är de mest typiska för schizofreni.

Läs mer hos Psypost.

Du har inte rätt att posta kommentarer