Synapsassocierat protein 97 eller SAP97 finns i nervceller i hjärnan.

"Reducerad SAP97-funktion kan mycket väl ge upphov till den största ökningen av schizofrenirisken hos människor som vi känner till, men funktionen hos SAP97 har varit ett totalt mysterium i decennier.

Vår studie avslöjar var SAP97 fungerar i hjärnan och visar exakt vad schizofreniassocierade mutationer i detta protein gör med neuroner", säger Bruce Herring, biträdande professor i biologiska vetenskaper vid USC Dornsife.

SAP97 tillhör en familj av proteiner som reglerar glutamatergisk signalering mellan neuroner och påverkar hur minnen skapas och lagras.

Läs mer hos Neuroscience News & Research.

Du har inte rätt att posta kommentarer