Schizofreni är en försvagande sjukdom som ger både positiva och negativa symtom som påverkar kognition och känslor.

Det finns bevis på betydande genetisk orsak som involverar flera gener såsom dystrobrevinbindande protein 1 (DTNBP1) och neuregulin 1 (NRG1).

Det finns ingen tydlig koppling mellan neurotransmittorförändringar och patofysiologin för schizofreni; dock har studier visat att subkortikal dopamindysfunktion är nyckelmekanismen.

Specifika regioner med förändringar i grå och vit substans observeras hos patienter med schizofreni; förändringar i den grå substansen är mer betydande efter psykosuppkomsten.

Dessa patologiska förändringar kan vara inblandade i försämring av exekutiv funktion, uppmärksamhet och arbetsminne.

Utmaningen med sjukdomshantering kvarstår ibland på grund av biverkningarna.

En bättre förståelse för de patologiska processerna vid schizofreni kan leda till mer specifika och effektiva terapier.

Läs mer hos Cureus. (Normalt kostar sådana artiklar 200-300 kr att läsa men Cureus är en gratis tidning. En slags vetenskapens Metro)

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2022-04-10 12:40
Förr sa man att 50 % av schizofrenin är ärftlig, men nu 60-80 %. Det verkar ju fler personer man undersöker desto fler gener hittar man. I artikeln nedan var det 106 gener hos 76 000 personer med schizofreni.
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04434-5

Du har inte rätt att posta kommentarer