Inflammation kan blåsa upp eller tunna ut hjärnområden kopplade till autism och schizofreni, rapporterar forskare i en ny studie.

Forskarna säger att de planerar en randomiserad kontrollerad studie som undersöker effekterna av IL-6-hämmaren tocilizumab hos personer med schizofreni.

Läs mer hos Spectrum News.

Kommentarer   
Schizofreni
#3 Schizofreni 2022-05-07 12:57
Tack nu går det att kommentera böckerna https://www.viska.se/information/recensioner. Dock syns inte kommentarerna på frontsidan som andra kommentarer gör.
Admin1
#2 Admin1 2022-05-07 12:37
Fixat och det går att kommentera.
Schizofreni
#1 Schizofreni 2022-05-07 10:33
Böcker om Schizofreni som behöver nya länkar:
Kvalitetskrav för vård, stöd och service till personer med psykisk sjukdom
https://nationellasjalvskadeprojektet.se/wp-content/uploads/2016/06/Kvalitetskrav-f%C3%B6r-vard-stod-och-service-till-personer-med-psykisk-sjukdom_0611.pdf

Förstå och hantera röster
https://www.yourvismawebsite.com/rsmh/shop/product/forsta-och-hantera-roster?tm=

Kan man inte kommentera böckerna? det står "kommentarer" men inga kommentarer är gjorda, är funktionen avstängd?

Du har inte rätt att posta kommentarer