Mer än hälften som diagnostiseras med en psykisk sjukdom kommer att få en andra eller tredje diagnos under sin livstid.

Ungefär en tredjedel har fyra eller fler.

De fann att 70% av den genetiska signalen kopplad med schizofreni också är kopplad med bipolär sjukdom.

"Våra resultat bekräftar att hög komorbiditet för vissa sjukdomar delvis återspeglar överlappande vägar för genetisk risk", säger huvudförfattaren Andrew Grotzinger.

Fyndet kan i slutändan öppna dörren till behandlingar som tar itu med flera psykiatriska störningar samtidigt och hjälper till att omforma hur diagnoser ges, sa han.

Läs mer hos CU Boulder Today.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2022-05-11 20:48
PTSD och OCD får vissa. Depression anses väl ingå i schizofreni pga dimensionerna realitetsstörning, negativa symptom, disorganisation, kognition, depression, mani och psykomotoriska symptom. Autism brukar vara psykiatriskt sett multisjuka och ha allt möjligt. Men egentligen är schizofreni en enda soppa av olika psykiska symptom, vilket dimensionerna stödjer.
Geta
#3 Geta 2022-05-11 12:32
Hur kommer det sig då att personer med diagnosen schizofreni sällan får någon mer diagnos? Vid ADHD brukar personen ha 4-5 diagnoser.
Admin1
#2 Admin1 2022-05-11 10:56
Det beror på hur man ser på saken. Arbetsförmåga är nog autism lite sämre och samtidigt att klara vardagen och eget boende. Självmord är bipolär dubbelt värre.
Geta
#1 Geta 2022-05-11 10:46
Men schizofrenidiagnosen övertrumfar allt! :sigh:

Du har inte rätt att posta kommentarer