Amelia Gallitano är fokuserad på att förstå hur miljön interagerar med genetiska anlag för att påverka risken för psykiska sjukdomar som schizofreni, bipolär sjukdom och depression.

Den mycket komplexa naturen hos dessa sjukdomar gör det svårt att identifiera deras orsaker.

Genom att ytterligare undersöka deras potentiella orsaker hoppas de kunna utveckla personliga behandlingar som kommer att förbättra patienterna.

Du har inte rätt att posta kommentarer