Rökning ökar risken för att få schizofreni med mellan 53 % och 127 % och för att utveckla depression med 54 % till 132 % enligt en studie av University of Bristol.

Mer forskning behövs för att identifiera varför detta är fallet och mer bevis behövs för andra psykiska tillstånd som ångest eller bipolär sjukdom.

Läs mer hos University of Bristol.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2022-06-21 20:20
Här finns studien beskriven:
https://ash.org.uk/wp-content/uploads/2022/06/Causal-effect-smoking-and-mental-health.pdf
Conclusions
Overall, there is evidence to suggest a detrimental causal effect of smoking on mental illness, in
particular for schizophrenia. This body of evidence provides support for public health policies
surrounding tobacco control, especially those aimed at individuals with a high risk for or with
existing mental illness. Smoking cessation interventions for individuals with severe mental
illness certainly do not worsen mental health symptoms and may improve them in the long
term.
Schizofreni
#4 Schizofreni 2022-06-21 19:54
Att personer med schizofreni röker väldigt mycket är väld9igt välkänt,
Men Vart är beviset för att rökning ökar på risken för Schizofreni?
Schizofreni
#3 Schizofreni 2022-06-21 15:08
"A 2003 study of over 50,000 Swedish conscripts found that there was a small but significant protective effect of smoking cigarettes on the risk of developing schizophrenia later in life.[10] Many people with schizophrenia have smoked tobacco products long before they are diagnosed with the illness, and a cohort study of Israeli conscripts found that healthy adolescent smokers were more likely to develop schizophrenia in the future than their nonsmoking peers."
https://en.wikipedia.org/wiki/Schizophrenia_and_tobacco_smoking

Ja det är ju lite underligt att rökning tycks utöva en skyddande effekt vid en viss ålder och statistiskt signifikant verkar minska ned risken att drabbas av schizofreni senare i livet. Har inte sett en vettig förklaring på det orsakssambandet.

https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.161.7.1219
Admin1
#2 Admin1 2022-06-21 14:16
Rökning är ett missbruk och risken att utveckla missbruk är förhöjd vid schizofreni. Jag undrar om det är schizofreni eller missbruk de påvisat i denna studie. Sedan kommer sjukdomen ofta smygande under många år och känner man att t.ex tänkandet försämrats kan man vara intresserad av att testa rökning som motmedel. Man får inte läsa ursprungsartikeln och veta hur de kom fram till detta.
Schizofreni
#1 Schizofreni 2022-06-21 14:07
Tidigare data verkar ju säga tvärtom, dvs att rökning vid 18 års ålder tenderar till att minska ner förekomsten av schizofreni rent statistiskt. Enligt ett stort statistiskt underlag.

Du har inte rätt att posta kommentarer