Att undersöka behandling och långsiktiga resultatönskemål för personer med schizofreni i Australien

Nylig inläggning påverkade den relativa betydelsen av behandlingen med effektivitet mot röster som viktigast.

De viktigaste långsiktiga målen var att ha en stabil bostad, klara sig själv och kroppslig hälsa.

Människor med schizofreni bryr sig om sina långsiktiga funktionella återhämtningsresultat och klassar symtomkontroll och oberoende som högsta prioritet.

De vill vara delaktiga i behandlingssamtalet med sina läkare.

Läs mer hos Dovepress.

Kommentarer   
Geta
#1 Geta 2022-07-19 19:39
Måttliga krav från anhöriga och samhället i stort är det viktigaste vid schizofreni. Annars storknar man.

Du har inte rätt att posta kommentarer