En undersökning på nyinsjuknade i schizofreni visade att 26 % hade depression och att 56 % av de med depression fick antidepressiv medicinering, men de hade kraftigare depression än de som inte fick antidepressiva.

Läs mer hos Clinical Psychiatry News.

Du har inte rätt att posta kommentarer