Narkosmedlet Ketalar, som innehåller ketamin, kan framkalla kortvariga schizofreni liknande symptom via påverkan på glutamatreceptorerna.

Men Ketalar har en väldigt intressant effekt mot depressioner, eftersom den antidepressiva effekten kommer snabbt och inom några timmar redan, så kan det leda till förbättrad behandling av depressioner.

Professor Zarate berättar i en video om sina försök med Ketalar mot depression.

 

Kommentarer   
Admin1
#10 Admin1 2013-08-11 21:51
Det går att anpassa dosen så att man inte får hallucinationer. 12 av 17 som hade depressioner som inte svarade på antidepressiva förbättrades och effekten varade i en vecka av en injektion.
Eos
#9 Eos 2013-08-11 21:40
Citerar Ready:
Fast frågan är väl om dem vågar använda medicinen när den kan ge psykos?

Just vad jag tänkte.
Ready
#8 Ready 2013-08-11 17:29
Fast frågan är väl om dem vågar använda medicinen när den kan ge psykos?
Admin1
#7 Admin1 2013-08-11 16:14
Ketalar ges via injektion, men jag gissar att de kommer att försöka utveckla en variant av Ketalar, som kan ges i tablettform och som har mindre biverkningar.
Ready
#6 Ready 2013-08-11 15:21
Jag tycker att det här verkar vara en väldigt bra behandlingsmetod för dem med allvarliga depressioner. Undrar om det kommer i tablettform eller hur ska det tas?
Ready
#5 Ready 2013-08-11 14:54
Trevlig läkare.
Geta
#4 Geta 2013-08-11 14:26
Det kan vara det samma vid demens- att den skyddar mot depression. När man är dement behöver man inte vara lika deprimerad.
Admin1
#3 Admin1 2013-08-11 14:22
Det som skiljer schizofreni från schizoaffektiv och bipolär är nog främst kognitiva problem. Kanske de kognitiva problemen vid schizofreni skyddar mot depression t.ex försämrat minne gör att man inte blir lika deppad som de med bipolär. Narkosmedlet Ketalar kan ge tillfälliga kognitiva symptom
Geta
#2 Geta 2013-08-11 14:16
Man är kanske så deprimerad att det slår över till schizofreni?
Admin1
#1 Admin1 2013-08-11 14:11
Ketalar kan framkalla schizofreni, men snabbt häva depression. Om man ser på Ketalars effekt så skulle schizofreni vara motsatsen till depression och har man schizofreni, så borde man ha ett visst skydd mot depression. På sätt och vis stämmer det om man jämför med bipolär och schizoaffektiv, som båda har jätteproblem med depressioner och betydligt högre självmordsfrekvens.

Du har inte rätt att posta kommentarer