Jogging

Vid depression bör rekommenderas aerob eller muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska depressiva symtom.

Fysisk aktivitet minskar depressiva symtom i lika hög grad som behandling med antidepressiva läkemedel eller KBT vid lindrig till måttlig depression.

Om enbart muskelstärkande fysisk aktivitet väljs i syfte att behandla depression, bör den kompletteras med aerob fysisk aktivitet för att minska risken för kardiovaskulär sjukdom, eftersom denna risk är förhöjd vid depression.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-11-17 17:51
Motion hade effekt vid lindriga till måttliga depressioner, medan antidepressiva har bäst effekt vid allvarliga depressioner. Motion kan vara bra mot depressioner på vårdcentraler, medan psykiatrin kan kräva antidepressiva mot sina allvarliga depressioner. Jag tror att motion kan ha effekt mot allvarliga depressioner om man ökar dosen av motionen. ETC som har bäst effekt mot depression ger ju normalt muskelkramper utan muskelavslappnande läkemedel. Motion är ju en slags muskelkramper också, så viss likhet finns med ECT. En möjlig behandling kan vara att framkalla enbart muskelkramper och inte utsätta hjärnan för elchocker utan musklerna.

Du har inte rätt att posta kommentarer