TMS

Mot röster saknas bevisad effekt trots tester på 1500 personer

Magnetstimulering av hjärnan vid medelsvår till svår depression lyfts fram i förslaget till nya nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom.

Liksom tidigare rekommenderas behandling med antidepressiva läkemedel i många fall.

Men framför allt är det olika former av KBT-behandling som lyfts fram vid i princip alla lindriga och medelsvåra tillstånd av depression och ångestsyndrom. 

Även mindfulnessbaserad terapi rekommenderas, bland annat när det gäller att förebygga återfall.

Läs mer i Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2016-12-08 15:07
Läs om TMS vid schizofreni:
http://www.viska.se/soek?searchword=TMS&ordering=newest&searchphrase=all&areas[0]=content
Admin1
#1 Admin1 2016-12-08 15:05
Enligt Läkartidningen tar behandlingen 1 timme x 20 tillfällen. Det tar alltså 20 timmar skötersketid = c:a 8000 kr. Tror den inte är testad på depressioner vid schizofreni.

rTMS innebär att en elektromagnetisk spole alstrar ett magnetiskt fält över skalpen, vilket skapar en ström i de hjärnceller som befinner sig nära spolen. Detta leder till att hjärncellerna aktiveras eller hämmas i vänster respektive höger frontallob. Till skillnad från ECT är patienten vaken under behandlingen, som tar ungefär en timme och vanligen utförs dagligen under sammanlagt 20 tillfällen. rTMS har mestadels milda biverkningar, men kan i mycket sällsynta fall framkalla epileptiska krampanfall. Åtgärden ger troligen sämre effekt än ECT men har lindrigare biverkningar. (Källa: Socialstyrelsen)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/12/Magnetstimulering-ska-behandla-fler-med-depression/

Du har inte rätt att posta kommentarer