Hannes Qvarfordt

Under en ganska lång period för några decennier sedan hamnade den psykiatriska behandlingen elchocker (ECT) i mycket berättigat vanrykte, både för sin långsiktigt bristfälliga effektivitet, men också för att patienter skadades och fick bestående minnesstörningar.

I någon liten mån lyckades man minska de skadliga biverkningarna, genom att placera elektroderna högt på pannan och på ena tinningen, i stället för på vardera tinningen, men det dåliga ryktet kvarstod ändå.

Under trycket av hårdbantade budgetar och förkortade vårdtider har psykiatrins intresse för denna skenbara quick-fix återuppväckts, och idag elchockas människor i stor omfattning.

Läs mer i RSMHBloggen.

RSMH tycker att patienten skall alltid skriftligen samtycka till ECT och får ej ges som tvång. Vissa är positiva till ECT och andra negativa.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2018-09-25 17:40
Samtycke är nog inte möjligt i alla fall. T.ex vid katatoni då man är orörlig och varken äter eller dricker kan det vara livshotande. Då fungerar ECT på att väcka en till liv igen.
Admin1
#1 Admin1 2018-09-14 17:24
ECT bör helst undvikas, men kan vara nödvändigt och även livsnödvändigt, som t.ex vid katatoni, där man varken dricker eller äter. Idag finns möjlighet mot depression att ge narkosmedlet ketamin, som också ger snabb effekt mot depression. Inte så välbeprövat, men borde ges innan ECT tycker jag. ECT kan vara ett alternativ vid terapiresistent schizofreni då antipsykotika inte ger effekt. Vårdbehovet ökar 3-10 gånger då och då kan ECT kanske hjälpa 75 %. Inte kul att mest vara inlagd.

http://www.viska.se/nya-lakemedel/6895-sbu-ketamin-kan-hjaelpa-svart-deprimerade-patienter

Du har inte rätt att posta kommentarer