Det antidepressiva SSRI-läkemedlet sertralin minskade ångestsymtom långt innan effekt syntes på depression.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2019-10-01 15:59
Antidepressiva som SSRI har bäst effekt vid svåra depressioner. Samma sak med antipsykotika som ger bäst effekt vid akut psykos och vid milda besvär är det svårt att se effekt. Att det är så beror på hög placeboeffekt (50 %) som gör effektmätning svår eller så krävs väldigt stort antal personer, men då blir testerna väldigt dyra.
salig
#1 salig 2019-09-28 17:49
Vad öär skillnaden :-?

Du har inte rätt att posta kommentarer