Kan behandling av depression och andra psykiatriska diagnoser skräddarsys utifrån den enskilde patienten?

Daniel Lindqvist försöker tillsammans med sina forskarkollegor att hitta en väg framåt mot en bättre anpassad behandling genom att undersöka kopplingen mellan inflammation och depression.

Läs mer hos forskning.se.

Du har inte rätt att posta kommentarer