Nästan var tionde svensk drabbas av posttraumatiskt stressyndrom, men många får aldrig rätt hjälp.

I och med coronapandemin riskerar fler att traumatiseras.

Den nya nationella strategin på området psykisk ohälsa måste därför också handla om att bygga upp ett bättre stöd för personer som behöver vård för sina trauman.

Läs mer i Aftonbladet.

Ungefär 30 % av de med schizofreni har PTSD, vilket är drygt 3 gånger högre än normalt.

Kommentarer   
Geta
#1 Geta 2020-08-17 13:22
Att ha drabbats av psykos är ett trauma i sig. Man blir aldrig sig lik igen.

Du har inte rätt att posta kommentarer