Lindha Holmqvist

Jag är en supermorsa och familjens ankare.

En tung börda att bära när familjen har många olika behov och tunga diagnoser.  

Som en följd av allt har jag sedan några år tillbaka fått diagnosen utmattningsdepression.

Läs mer i RSMHBloggen.

Du har inte rätt att posta kommentarer