Andelen med utan sysselsättning mellan olika län:  69 - 85 %

Vi ser att en liten andel patienter använder slutenvård och vi kan inte se någon skillnad mellan kvinnor och män.

20-3 % hade varit inlagda under 2017. Vi ser att antalet patienter som vårdats i slutenvården har sjunkit, från en redan låg nivå, från 2016 till 2017.

Det kan tyda på att trenden är att slutenvårdsvistelsen snarare sjunker än ökar.

Läs Årsrapporten 2017 (som pdf)

 

Du har inte rätt att posta kommentarer