Andelen med utan sysselsättning mellan olika län:  69 - 85 %

Vi ser att en liten andel patienter använder slutenvård och vi kan inte se någon skillnad mellan kvinnor och män.

20-3 % hade varit inlagda under 2017. Vi ser att antalet patienter som vårdats i slutenvården har sjunkit, från en redan låg nivå, från 2016 till 2017.

Det kan tyda på att trenden är att slutenvårdsvistelsen snarare sjunker än ökar.

Läs Årsrapporten 2017 (som pdf)