Ett intressant nyhetsbrev har kommit från PsykosRegistret med en del nytt.

Bl.a kan gamla antipsykotika göra det svårare att sluta röka pga dopaminblockering.

Läs nyhetsbrevet på webben här.