Läkarförbundet och Svenska skolläkarföreningen vill att alla skolelever ska få undervisning i psykisk hälsa.

Kortade köer till barn- och ungdomspsykiatrin tjänar inget till om psykisk ohälsa bland unga inte samtidigt förebyggs, enligt en debattartikel.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2022-02-23 22:48
Jag tror nog omgivningen kan märka paranoia för personer i omgivningen märker det. Tänker på rymlingen från rättspsyk i England, som jobbade sedan som lärare i Frankrike. Han upptäcktes där pga paranoian. Han sa skumma saker och gjorde konstiga saker som gjorde att polisen kontaktades.
Geta
#5 Geta 2022-02-23 20:18
Jag tror att många gärna håller tyst om sina vanföreställningar. Då går man under radarn och omgivningen misstänker inget.
Admin1
#4 Admin1 2022-02-23 19:53
Om man ser på dem med diagnos så märker 30 % när de har psykos, medan anhöriga märker 70 %. Men 50 % saknar sjukdomsinsikt och de har ju förstås nyinsjuknade också innan diagnosen kommer. Även allmänläkare har svårt att känna igen tecken på psykos och missar det ofta.
Geta
#3 Geta 2022-02-22 21:03
De flesta har nog ingen aning om vad en psykos är, förrän de själva drabbas. Inte ens då fattar man.
Admin1
#2 Admin1 2022-02-22 17:19
De bör få lära sig tidiga tecken på psykos både för sig själva och sina kamrater. Lärare bör också få utbildning så de kan upptäcka de värsta psykiska besvären.
Geta
#1 Geta 2022-02-22 17:16
Ungdomarna behöver få veta vart de ska söka sig, när de mår psykiskt dåligt. Dessutom ska de inte avfärdas i vården.

Du har inte rätt att posta kommentarer