En amerikansk hemsida National Alliance on Mental Illness gjorde en online undersökning på drygt 1000 besökare, som inte hade schizofreni.

De flesta sa att de önskade att vänner berättade om de diagnosticerats med schizofreni, men mindre än hälften skulle själv berätta för vänner om de fått sjukdomen.

En tredjedel skulle inte vilja ha en chef med schizofreni, som fick behandling och hälften sa att de inte skulle ha en date med någon med sjukdomen.

Ungefär en fjärdedel sa att de skulle känna sig obekväma med vuxna, som har behandlats för schizofreni.

Läs mer i USAToday.

Du har inte rätt att posta kommentarer