Stigma, attityder och ambassadörer.

Temat var brett under denna heldagskonferens som Socialpsykiatriskt forum genomförde på temat under rubriken ”Tillställning om inställning”.

Se en video från konferensen via ASPBladet.

Intressant var att psykiskt sjuka gärna flyttar in till större städer, där man kan vara mer anonym.

Du har inte rätt att posta kommentarer