Handikappförbunden vill därför:

Att en statlig utredning tillsätts för att kartlägga förekomsten av brott mot människor med funktionsnedsättning och brottens karaktär.

Att lagen om hets mot folkgrupp ska utvidgas och även omfatta funktionsnedsättning. 

Läs mer i Aftonbladet.

 

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2013-12-04 16:01
Medias koppling till t.ex enskilda mord och psykisk sjukdom är en form av diskriminering gentemot andra sjukdomar. För en mördare med diabetes så kopplas inte mordet till diabetesen eller ens omnämns. Det går ju inte att inskränka tryckfriheten, men det borde finnas pressetiska regler, som kräver att när brott kopplas till psykisk sjukdom skall det alltid finnas en faktaruta med saklig information utformad av rättspsykiatrer om hur våld normalt förekommer vid just den sjukdomen.

Du har inte rätt att posta kommentarer