Begreppet psykisk ohälsa har avdramatiserats.

Att grannen eller kollegan har en diagnos är mer accepterat i dag än för fem år sedan.

Det visar en rapport som presenteras i dag.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-02-12 16:52
Det är så vanligt med psykisk ohälsa, men det kan ju också bero på att psykiska symptom går inte ännu att se på röntgen eller via blodprov. Simulanter kan förekomma och har också gjort det för att bli sjukskriven mm. Antagligen kommer skambeläggningen successivt att minska. En sak är synd och det är att psykiskt sjuka får för litet utrymme i SVT. Med mer exponering där kan stigmat minskas ytterligare. Kanske vore det bra att starta ett program Psyk-debatt mellan brukare och företrädare för psykiatrin för att diskutera psykiatrin och sin livssituation.
björk
#1 björk 2014-02-12 07:45
var ju positivt, ehh man får själv tänka på att inte begå åverkan eller åsamka någon ofrid någonstans eller vid ngt tillfälle. de krävs jävlar anama. men visst är de kul :-)

Du har inte rätt att posta kommentarer