En engelsk video från England med några med schizofreni, som berättar om diskriminering och problem att få rätt vård,. Videon är bara på 5 minuter.

Läs mer hos Mirror.