Den psykiska ohälsan ökar i Sverige.

Folkhälsoministern Gabriel Wikström hamnade själv i en depression som 22-åring.

Men vad lärde han sig?

Och hur ska han själv förbättra den psykiska hälsan i Sverige? 

Läs mer hos KIT.se.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2016-10-26 18:46
De som blir utbrända kan vara sjukskrivna länge. Kanske skall man inte ligga och vila åratals utan motionera för att nybilda hjärnceller och bli frisk. Ligger man och vilar förtvinar hjärnan ytterligare bara.
Ready
#4 Ready 2016-10-24 19:13
Sverige befinner sig i ett konstigt läge. På ena sidan en vänster mer naiv än någonsin och på andra sidan en realistisk men människofientlig höger.
Ready
#3 Ready 2016-10-24 17:41
De som mår dåligt på grund av stress tror naturligtvis att de är lika hårt drabbade som den schizofrene.
Admin1
#2 Admin1 2016-10-24 17:23
Han jobbade för mycket under studietiden och blev utbränd. Ett typiskt exempel på dagens psykiska ohälsa - inte psykiskt sjuk, men psykiska symptom på grund av stress. De svåra psykiska sjukdomarna ökar inte utan det är lindrigare psykiska besvär som ökar. Här behövs inte psykiatrisk vård utan aerobisk motion och en självhjälpsbok.
Ready
#1 Ready 2016-10-24 16:46
Jag kanske tar fel, men en feministisk regering är väl mest mån om kvinnors hälsa.

Du har inte rätt att posta kommentarer