Kent Lundholm

Kent Lundholm, författare och journalist

  • FN:s Världshälsoorganisation WHO säger att psykisk ohälsa är en av de största utmaningarna mot folkhälsan i världen.
  • Socialstyrelsen beräknar att mellan 20 och 40 procent av Sveriges befolkning lever med psykisk ohälsa. I denna grupp beräknas 10-15 procent behöva psykiatrisk behandling.
  • Enligt Försäkringskassan är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken.

Jo, det finns fog att diskutera psykisk ohälsa, inte minst utifrån att vi har en grupp människor som på grund av sin sjukdom har en ökad överdödlighet.

I ett civiliserat samhälle låter vi inte unga människor ta sina liv på grund av de inte får hjälp eller att medelålders får dö 20-25 år förtidigt på grund av att det finns ett krondike mellan somatisk vård och psykiatrin. 

Läs mer hos VK Bloggen.

Du har inte rätt att posta kommentarer