Nu på torsdag, 31 mars, besöker RSMH Sveriges riksdag för att diskutera sanningar och fördomar om farlighet och psykisk ohälsa.

Åsa Höij, andre vice ordförande i RSMH, kommer att delta i diskussionen.

Andra deltagare är Anders Printz, regeringens utredare i Samsjuklighetsutredningen och kanslichef på Vårdförbundet, samt tidigare chef för psykisk hälsa-frågorna på Socialstyrelsen, och Ing-Marie Wieselgren, överläkare i psykiatri och nationell samordnare för psykiatrifrågor. 

Dessutom deltar två riksdagspolitiker: Elsemarie Bjellqvist (S) och Lina Nordquist (L).  

RSMH rapporterar från mötet på sin hemsida.