Vårdpersonal ville ge annorlunda vård till personer med schizofreni än andra, när de presenterades med identiska kliniska scenarios visar en ny studie.

Både psykiatrin och vårdcentralerna har annorlunda förväntningar på personer med schizofreni och gör annorlunda behandlingsbeslut jämfört med andra personer.

Resultatet indikerade att både psykiatrin och vårdcentralerna var mindre benägen att ge personer med schizofreni viss kroppslig sjukvård t.ex viktreduktion.

Personer med schizofreni ansågs också vara sämre på att följa behandlingsinstruktioner, fatta behandlingsbeslut och ha sämre socialförmåga.

Det finns behov att minska stigmat inom vården och även psykiatrin.

Läs mer hos Helio.

Sigtuna kommun måste betala 250 000 kronor efter att ha diskriminerat ett föräldrapar.

Deras nyfödda barn omhändertogs på grund av att mamman har en psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer hos Sveriges Radio.

En intressant artikel om felaktig användning av ordet schizofren i media.

Den metaforiska användningen av schizofren menas att ha motsägelsefulla eller motsatta kvalitéer eller attityder.

En aktiemarknad kan vara schizofren när kurserna svänger häftigt, en politiker när han avviker från partilinjen och ett skattesystem som är motsägelsefullt.

I New York Times så används den metaforiska betydelsen av schizofreni 38 % av gångerna som ordet används.

Problemet med att använda schizofreni i fel sammanhang är att det skapar en felaktig bild av sjukdomen och problem för dem som har sjukdomen.

Läs mer hos Slate.com.

Psykiatripersonalen behöver visa mer ömhet, menar Örebroaren Lisa Hellström.

Hon borde veta eftersom hon varit inlagd på psykiatrisk avdelning ett tiotal gånger för sin sjukdom schizofreni.

Läs mer i Nerikes Allehanda.

En stor majoritet av alla i Sverige, närmare bestämt 74 procent, lever med psykisk ohälsa, antingen sin egen eller så finns ohälsan i familjen, bland vänner eller arbetskamrater.

Trots detta är negativa attityder och diskriminering vanligt.

Det påverkar i stort sett livets alla områden.

Hjärnkoll har genomfört en intervjustudie för att få reda på hur personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom upplever att de blir bemötta.

Läs mer i Aftonbladet. Tack Bitte för tipset!

 

Genetisk rådgivning är allmänt sett välkomnad av familjemedlemmar till personer med schizofreni och kan innebära långvariga fördelar enligt ny forskning.

Forskarna fann att genetisk rådgivning ledde till ökad kunskap om schizofreni bland familjemedlemmarna och en signifikant reduktion i oro över att fler i familjen skall drabbas liksom en minskad känsla av stigma.

Läs mer i NEWSMedical.