Stigma, attityder och ambassadörer.

Temat var brett under denna heldagskonferens som Socialpsykiatriskt forum genomförde på temat under rubriken ”Tillställning om inställning”.

Se en video från konferensen via ASPBladet.

Intressant var att psykiskt sjuka gärna flyttar in till större städer, där man kan vara mer anonym.

 

I Toronto har i 17 år genomförts Walk of Hope for Schizophrenia för att stödja de med schizofreni.

Årets marsch kallades Shortest Walk for the Biggest Cause.

Läs mer på Digital Journal.

I Kanada har kurser givits i Stand Up For Mental Health sedan 2004, där deltagarna har psykiska sjukdomar, som de skämtar om.

Kursledaren säger att ju mer misslyckad och dysfunktionell man är desto bättre blir uppträdandet.

Alex Winstanley är 23 år och har schizofreni sedan 3 år och har gått kursen.

Han känner sig så upphetsad efter ett framträdande, så att han inte hör röster på ett par dagar eller om han hör dem så är de positiva.

Läs mer på BBC News.

Internaliserad stigma innebär att man själv bär på skamkänslor om sin sjukdom.

En ny undersökning fann att internaliserad stigma gör att man undviker sällskap med andra, blir undvikande och depressiv, vilket ger negativ effekt på hopp och självkänsla.

Möjligen kan också positiva symptom negativt påverka hopp och självkänsla.

Detta gör att återhämtningen försämras.

Forskarna föreslår att behandlingar tas fram som motverkar internaliserad stigma för att förbättra återhämtningen.

Läs mer på Psychiatric Services. I uländer blir fler återhämtade, vilket kanske beror på mindre internaliserad stigma?

En kvinna med schizofreni har levat ensam i djungeln i 20 år och obehandlad.

Hennes son har nu räddat henne och fått henne under behandling.

Läs mer i The Times of India.

En undersökning har visat att många med psykiska problem i England utsätts för diskriminering varje dag - vanligen från de som känner dem bäst - familj, vänner och arbetsgivare.

Läs mer på BBC News.