En av dem som skrev till oss var Ann-Marie Karlsson, mamma till Eilert.

Den 1 juni förra året tog Eilert sitt liv efter en psykos.

Han blev 47 år.

För hans föräldrar, fru och tre barn hände det värsta som kunde hände, det de aldrig trodde skulle kunna ske.Sedan dess har Socialstyrelsen riktat hård kritik mot den vård som Eilert fick inom vuxenpsykiatrin i Växjö.

Läs mer i Aftonbladet