Hur skulle då psykiatrin ha »kommit åt« de ogärningsmän som smutsat våra löpsedlar de senaste månaderna?

Genom att som profession vara tillfrågad, involverad och respekterad som aktör i teamet!

Det sker alldeles klart alltför sällan idag, skriver Hans Ågren, ordförande i Svenska psykiatriska föreningen, med anledning av den senaste tidens uppmärksammade våldsbrott.

Han pekar på tre orsaker till utvecklingen: Det delade huvudmannaskapet mellan kommun och landsting, tvångsvårdslagstiftningens utformning och bristen på vård i fängelse för psykiskt sjuka kriminella.

Läs mer i Läkartidningen sid 3068-3069