I New York Times är efter skolskjutningen nyligen en privat praktiserande psykiater positiv till mer sluten vård av nyinsjuknade i schizofreni för att minska våldet, men han har också andra förslag som du kan läsa här.

En professor i psykiatri från Harvard skriver ett intressant kritiskt genmäle: Vad vi kallar schizofreni är troligen ett syndrom med många orsaker och med väldigt olika behandlingsresultat med och utan behandling.

Många får nytta av standardbehandling, men många får inte det -- och många tycker att dessa behandlingar kan kritiseras på grund av metabola eller annan toxicitet.

Läs mer i New York Times.

Kommentarer   
Kluvjonte
#1 Kluvjonte 2013-01-02 14:55
jöns! Schizofrena är inte mer våldsbenägna än medelsvenssons..marginellt i så fall...jag ska googla.

Du har inte rätt att posta kommentarer