Svenska Rättspsykiatriska Föreningen har upprörts av vissa läkares uttalande i media under våldsdebatterna. De håller nu på att ta fram riktlinjer för hur läkare skall uttala sig i media.

"Skulle alla personer med risk för att skada andra "sättas ur spel" genom t.ex. inlåsning skulle tusentals människor behöva deporteras till slutna inrättningar. Ett sådant förfarande föreslås inte ens för den särklass farligaste gruppen av våldsutövare, nämligen de med många våldsbrott i kriminalregistret och som vid upprepade tillfällen dömts till en kriminalpåföljd." skrivs i Läkartidningen.

De är också väldigt kritiska till debatten som förts i media och särskilt till användningen av ordet psykiskt störda, som blivit ett stigmatiserande och nedsättande skällsord.

Vården för psykiskt sjuka med missbruk, självmordsrisk och farlighet fungerar väldigt dåligt idag.

Vården efter rättpsykiatrisk vård är också bristfällig.

"Endast ett fåtal personer är så farliga att de behöver låsas in på livstid.

De flesta av dem är för övrigt redan dömda till fängelsestraff"

Det är väldokumenterat att de som vårdas kort tid på sjukhus, men har en längre obligatorisk uppföljningstid i öppenvård har en bättre prognos än de som hålls avskilda under lång tid och sedan släpps ut på gatan.

Källa:

Psykisk störning och våld - dags för besinning.
Läkartidningen 100 sid 3345 (2003)

Du har inte rätt att posta kommentarer