Tvångsvård har i den pågående mediadebatten till synes blivit det enda alternativet till vård och omsorg för personer som lider av schizofreni och liknande psykoser.

"Om behov av tvångsvård kvarstår efter att alla chanser till vård och behandling på frivillig väg är uttömda, skall tvångsvården verkställas på ett rättssäkert, humanitärt och kvalitativt fullgott sätt". (Schizofreniförbundets policyprogram)

Om samhället fullt ut tillhandahöll den vård och omsorg som psykiatrireformen innebär, skulle tvångsvård sällan behöva tillämpas.

Vår uppfattning är att alla kan bli rehabiliterade och få ett bättre liv.

Men man måste lyssna på individen. Läs mer vad Schizofreniförbundet skriver 031027.

Tvångsvården måste regleras bättre t.ex. högre krav på diagnostik och utvärdering av behandlingsresultat.

Att den vanliga vården går på känn är ingen ursäkt.

Om det vid tvångsmedicinering uppstår allvarliga kvarstående biverkningar t.ex. tardiv dyskinesi borde inte personen ekonomiskt kompenseras för detta?

I Läkartidningen berättades nyligen om en kvinna vars psykoser orsakades av epilepsi och hon hade fått tvångsvård för sin "psykos".

Du har inte rätt att posta kommentarer