Studier från England har undersökt risken för våld vid psykos och undersökt vilka faktorer som är inblandade.

Det visade sig att de som fick sin första psykos , så ökade vanföreställningar risken för våld.

Ilska som vanföreställningarna framkallade och särskilt om man anser sig förföljd, utsatt för spioneri eller konspiration var signifikant kopplat till både mindre och allvarligt våld. 

Forskarna säger att om ilska på grund av vanföreställningar kan identifieras och behandlas kan en stor del av våldet vid psykos förhindras.

Våldrisken verkar vara betydligt större vid den första psykosen än senare när man kommit under behandling.

Annars tyder andra studier på att schizofreni i sig inte innebär ökad våldsrisk om inte andra riskfaktorer för våld finns som missbruk eller tidigare brottslighet.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Amandara
#4 Amandara 2013-06-27 20:21
Jag tror att det stämmer - det som står ovan, att en psykotisk blir våldsbenägen tfa vanföreställningar, paranoia och hallucinationer........ det är ett djupt orättvist lidande för individen som har sjukdomen.
Admin1
#3 Admin1 2013-06-26 22:31
Kommer ihåg en maildiskussion jag hade med Professor Sten Levander, när sajten var alldeles ny. Levander trodde att ÖPT eller tvångsvård i öppenvård skulle lösa alla våldsproblem. Jag trodde att det skulle inte bli så stor skillnad för man skulle aldrig kunna förutse vilka som får sin första psykos. Här säger de att de med första psykosen är farligast - jag hade rätt :-) Levander had fel :-)
Kluvjonte
#2 Kluvjonte 2013-06-26 21:22
som den danske killen, vars föräldrar hotade med att frihetsberöva han, genom att spärra in han på institution för schizofreni, han slog ihjäl dem, de tänkte sätta planerna i verket, jag förstår honom, en ung kille de skulle spärra in, bedrövligt. Då möter patienten våld med våld. Vilket e en naturlig reaktion.
Kluvjonte
#1 Kluvjonte 2013-06-26 21:11
Undrar hur våldet ser ut jämfört med en vanlig kriminell som blir frihetsberövad, det är ju ofta ett tvångsomhändertagande med i bilden.....där den schizofrena tas om hand med våld...det kan ju synas att denne då har rätt att möta våldet.

Du har inte rätt att posta kommentarer