De nyinsjuknade i schizofreni och de med upprepade självmordsförsök har störst risk för självmord visar en studie på 18100 personer som fick Zeldox.

Under ett år var självmordsrisken 0,19 % och självmordsförsök förekom hos 0,59 %.

Att ha varit inlagd minst 5 gånger fördubblade risken för självmord.

Vid självmordsförsöken användes överdosering oftast medan vid självmorden användes mer drastiska metoder.

Läs mer hos medwireNews.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-04-09 18:49
Efter första psykosen kommer nästan alltid en postpsykotisk depression och kanske är det därför nyinsjuknade har högre självmordsrisk. Oftast är det depressioner som ligger bakom självmord och också vid schizofreni.

Kanske bör behandlingen av depressioner vid schizofreni förbättras. T.ex kunde man ha en hemsida med Calgary Depression Scale for schizophrenia, där man kan testa sig om man har depression och kontakta sin läkare om testresultatet tyder på depression.

Nyinsjuknade får ofta god effekt av antipsykotika, så Seroquel kanske är ett bra val med tanke på den antidepressiva effekten.

Du har inte rätt att posta kommentarer