En ny studie av forskare bl.a från Karolinska visar att både män och kvinnor med schizofreni har 8 gånger större risk att dö i förtid.

Dessutom så ökar negativa händelser som förtida död, självmord och våldsbrott vid schizofreni jämfört med befolkningen om man ser 38 år tillbaka i tiden.

I denna studie jämfördes med friska syskon (för att korrigera för ärftligt våld) samt även normalbefolkningen.

Fem år efter diagnos så begick ungefär 2 % självmord samt 10,7 % av männen och 2,7 % av kvinnorna var dömda för våldsbrott.

Läs originalartikeln i Lancet

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-07-11 19:09
Riskfaktorer för negativt utfall var:
Missbruk
Våldsbrott före insjuknande
Självskador.

Läs mer i The Mental Elf:

http://www.thementalelf.net/mental-health-conditions/schizophrenia/preventing-serious-adverse-outcomes-schizophrenia/
Admin1
#1 Admin1 2014-06-04 19:52
38 år sedan det är 1976 och då fanns mentalsjukhusen med lämplig kost, utbildad personal, medicinering kontinuerligt, våldstillfällena minimerade. liksom självmorden och inga möjligheter till missbruk, vilket minskade dödlighet och brott.

Dagens personer med schizofreni har större personlig frihet, men också ett stort ansvar för sin egen dagliga vård och liv, som alla kanske inte kan hantera.

Det som kanske skulle satsas på är missbruksvård, ACT-team för de sjukaste samt upprepad patientutbildning. Kanske borde man få en skrivning vart 5.e år för att kolla nivån på patientutbildningskunskaperna för att se om kompletterande utbildning krävs. Utbildning om vikten av medicinering är också viktig, liksom ren självhjälpsutbildning.

Det krävs nog mer forskning på patientens egen vård i hemmet och vad som brister där. På sjukhus är man bara 6 dagar per år så den vården är inte så viktig.

Du har inte rätt att posta kommentarer