Personer med psykisk sjukdom har en ökad risk för att begå våldsbrott, men forskning tyder på andra faktorer till stor del kan förklara riskökningen.

Vid psykotiska tillstånd finns utan samverkande faktorer en minskad risk att begå våldsbrott.

Samverkande faktorer som ökar våld är fientligt beteende, försämrad impulskontroll, avbrott av mediciner och psykologisk behandling samt missbruk.

Alkoholproblem hos en man med schizofreni ökar risken för mord 17 gånger.

Missbrukare står för 25 % våldsbrotten medan psykisk sjukdom står för 5 %.

För att minska våldet bör vården satsa på att minska missbruk, förbättra impulskontroll samt minska behandlingsavbrott.

Läs mer hos Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-05-10 16:43
Det görs en del i Sverige och 30 % får depåinjektioner och 30 % har Clozapine, som ger bäst effekt. I USA är motsvarande siffror bara 10 %. Clozapine minskar medicinavbrott med 80 % har jag läst och har bäst effekt mot aggressivitet. Zyprexa har också bra effekt mot aggressivitet.

Men mer bör satsas på missbruksvård för de har fler psykoser och fler medicinavbrott. Missbrukare bör också ha depåinjektioner och då bör våldet minska.

Att fler får Clozapine kan också kanske minska våldet. Metakognitiv träning, som är mer effektivt mot vanföreställningar kan vara bra att bevaka.

Överhuvudtaget så bör området våld-psykoser ha bra bevakning och få rejäla resurser, eftersom det är ett så centralt område i media och påverkar stigma och även psykiatrin. En årlig uppdatering i Läkartidningen vore bra med senaste nytt.

Du har inte rätt att posta kommentarer